760 - LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH - OBCHODY 23-25 CZERWCA NAD BIEZDRUCHOWEM I NA RYNKU

Informacje o OK

Ośrodek Kultury  w Pobiedziskach jest Samorządową Instytucją Kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program działania Ośrodka to amatorskie projekty służące animowaniu i upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska. Ośrodek Kultury realizuje program edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, który stwarza okazję do rozwoju i prezentacji różnych form aktywności młodych. W murach ośrodka .....