Jesteśmy nowoczesną instytucją kultury o 35-letniej tradycji. Naszą misją  jest popularyzacja szeroko rozumianych aktywności kulturalnych. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność edukacyjną i artystyczną. Współpracujemy z  artystami - dając jednocześnie szansę młodym talentom. Budujemy przyjazną przestrzeń dla estetycznych poszukiwań na obszarach różnych dziedzin, wszechstronnego rozwijania pasji niezależnie od wieku. Staramy się harmonijnie łączyć tradycję z nowoczesnością, profesjonalizm ze spontaniczną kreatywnością.
Program wydarzeń i działalności POK współtworzymy ze społecznością lokalną - w odpowiedzi na aktualne potrzeby. Owocnie współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, sołtysami, świetlicami wiejskimi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami kultury, dzięki czemu efekty naszych działań mają szeroki zasięg, są zauważane i doceniane.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: IDcom.pl

Zaszyfrowany adres tej strony