W 1999 roku przy Klubie Emerytów i Rencistów „ZŁOTA JESIEŃ” działającym w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach powstał Chór „MELODIA” do którego należy około 40 osób.

W 2009 roku Jubileusz 10 lecia Chóru „MELODIA” zbiegał się ze 105 rocznicą rozsławiania Polskiej Pieśni i Muzyki na Ziemi Pobiedziskiej.

Prezesem jest Pani Jadwiga Stępak
Dyrygentem jest Pan Stanisław Horbik

Repertuar chóru „MELODIA” jest bardzo bogaty i różnorodny, począwszy od piosenek biesiadnych poprzez pieśni patriotyczne i o tematyce sakralnej.

 Chór aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym nie tylko naszej gminy. Występuje na przeglądach i festiwalach organizowanych w całej Wielkopolsce.

Nasz Ośrodek Kultury przy aktywnym współudziale członków Chóru „MELODIA” organizuje szereg imprez śpiewaczych między innymi:

 Przegląd Piosenki Biesiadnej Chórów i Zespołów Śpiewaczych Seniorów z Wielkopolski (październik),

Wojewódzkie Spotkania Pieśni Patriotycznych Chórów i Zespołów Śpiewaczych im. Św. Cecylii (11 listopada), 

Powiatowy Przegląd Zespołów „Hej Kolęda Kolęda” dla Chórów i Zespołów Śpiewaczych (grudzień)

Członkowie Chóru „MELODIA” z wielkim zapałem doskonalą swoje umiejętności wokalne i poszerzają repertuar o nowe opracowania. Próby odbywają się na scenie Domu Kultury w Pobiedziskach we poniedziałki i czwartki.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: IDcom.pl

Zaszyfrowany adres tej strony