760 - LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH - OBCHODY 23-25 CZERWCA NAD BIEZDRUCHOWEM I NA RYNKU

Dane teleadresowe

Pobiedziski Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury

wielkopolskie

poznański

Pobiedziska

ul. Kostrzyńska 21

Pobiedziska

62-010

61 8177 227
61 8177 227
www.ok-pobiedziska.pl
ok@ok-pobiedziska.pl

784-19-19-573

PKO.BP. nr: 64 1020 4027 0000 1102 1108 8269 Prosimy o podanie : imienia i nazwiska, nazwy zajęć oraz za jaki okres

Barbara Matuszewska-Biniszkiewicz
618177227
618177227
dyrektor@ok-pobiedziska.pl

Małgorzata Pietrzak-Hoff
618177227
618177227
instruktorzy@ok-pobiedziska.pl

Andrzej Horbik
618177227
618177227
folkwiwaty@op.pl

PKO.BP. nr: 64 1020 4027 0000 1102 1108 8269
Prosimy o dokładne podanie tytułu wpłaty czyli: imienia i nazwiska, nazwy zajęć oraz okresu jakiego dotyczy wpłata.